อบต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

24

2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมเตาเผาขยะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมเตาเผาขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร BRWE89EB4307C40_000819

มีนาคม

7

2018

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1  ตำแหน่ง และคนงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ตั้งแต่วันที่  12 -20  มีนาคม  2561 ในวันและเวลาราชการ

มกราคม

22

2018

ขอเชิญประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี

ขอเชิญประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหงาว หมู่ที่ 3 บ้านท่าฉาง ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง