อบต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม

24

2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมเตาเผาขยะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมเตาเผาขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร BRWE89EB4307C40_000819

มกราคม

22

2018

ขอเชิญประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี

ขอเชิญประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหงาว หมู่ที่ 3 บ้านท่าฉาง ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง