อบต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ

เปิดอ่าน 291 views

อบต.หงาวร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6 (ภูเก็ต) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ เกาะหาดทรายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว
539895_1854775934810352_3523804985802415859_n 983907_1854774564810489_1922995817177383728_n 17523491_1854774708143808_6948478573154425907_n 17630144_1854774548143824_5897791248303788568_n 17759759_1854774694810476_716787297949965385_n 17796043_1854774551477157_8513245941381279348_n 17796331_1854774758143803_4533027287150850467_n 17796354_1854774808143798_7932079763508939738_n 17796505_1854774641477148_8723374974183449300_n 17799292_1854775914810354_8241808205925404417_n 17799992_1854775924810353_7974284142600846138_n