อบต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • ข่าวสารขององค์กร

TO BE NUMBER ONE

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสตรีระนอง เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อพิจารณาการแสดงของเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง เพื่อเข้าร่วมการประกวดประเภทจังหวัด TO BE

อบต.มะมุ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายพระราชกุศล

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแค่..สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณสระน้ำคอกวัว หมู่ที่ 3 ตำบลมะมุพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี